Subsidies en fiscale voordelen voor zonnepanelen in Nederland (2023)

Investeren in zonnepanelen biedt niet alleen een kans om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, maar kan ook financieel aantrekkelijk zijn dankzij diverse subsidies en fiscale voordelen. In Nederland zijn er zowel voor zakelijke als particuliere gebruikers verschillende regelingen beschikbaar die de overstap naar zonne-energie stimuleren.

Subsidies voor zakelijke zonnepanelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Doelgroep: Ondernemers in Nederland die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Voordeel: 45,5% aftrek van de totale investeringskosten van zonnepanelen van de fiscale winst.

Details: De EIA is gericht op het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Het minimum investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel, met een maximum van € 136 miljoen voor 2023​​​​​​​​​​.

Meer informatie: Energie-investeringsaftrek (EIA) op Belastingdienst.nl

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Doelgroep: Kleinverbruikers.

Voordeel: Extra aftrek tot maximaal 28% van de investering in zonnepanelen van de winst.

Details: Voor investeringen tussen € 2.601 en € 353.973 in bedrijfsmiddelen. De aftrek varieert afhankelijk van het investeringsbedrag.

Meer informatie: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) op Belastingdienst.nl​​.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Doelgroep: Kleinverbruikers.

Voordeel: Eenmalige subsidie van 12,5 cent per Wattpiek voor zonnepanelen.

Details: Geldt voor diverse duurzame maatregelen. In 2023 is er een budget van € 30 miljoen specifiek voor zonnepanelen, beschikbaar tot eind 2023.

Meer informatie: ISDE op RVO.nl​​.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Doelgroep: Grootverbruikers.

Voordeel: 15 jaar lang een vast bedrag per opgewekte kWh zonne-energie.

Details: Budget van € 8 miljard voor 2023, met nieuwe categorieën en hogere subsidies binnen bepaalde 'hekjes' voor minder kosteneffectieve, maar op lange termijn belangrijke, technieken.

Meer informatie: SDE++ op Rijksoverheid.nl​​​​.

SDE++ subsidie voor nieuwe PVT-panelen

Doelgroep: Grootverbruikers.

Voordeel: 15 jaar lang een vast bedrag per gereduceerd kilogram CO2-uitstoot.

Details: Stimuleert de installatie van PVT-panelen, die naast zonne-energie ook warmte opwekken. In 2022 was er 11 miljard euro aan subsidie beschikbaar.

Meer informatie: SDE++ op Rijksoverheid.nl​​​​.

Doe de gratis Zonnepaneel bespaarcheck:

  • Zicht op uw mogelijke besparing per jaar
  • Terugverdientijd automatisch uitgerekend
  •  Inzicht in aantal benodigde panelen
Doe de gratis bespaarcheck

Doe de zonnepaneel bespaarcheck

  • Zicht op uw mogelijke besparing per jaar
  • Terugverdientijd automatisch uitgerekend
  •  Inzicht in aantal benodigde panelen
Doe de gratis bespaarcheck

Subsidies en fiscale regelingen voor particuliere zonnepaneelgebruikers in Nederland (2023)

Energiebespaarlening

Voordeel: Goedkope lening voor de aankoop en installatie van zonnepanelen.

Details: Eigenaar-bewoners kunnen met de Energiebespaarlening energiebesparende investeringen financieren. Er zijn geen verborgen kosten, en vervroegd aflossen is mogelijk. Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 71.000 lenen onder gunstige voorwaarden, zelfs voor 75+'ers en mensen met beperkte leenruimte​​​​​​.

Meer informatie: Energiebespaarlening op Warmtefonds.nl

Geen btw op zonnepanelen

Voordeel: 0% btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen.

Details: Vanaf 1 januari 2023 geldt dit tarief voor zowel niet-geïntegreerde als geïntegreerde zonnepanelen die op of bij een woning zijn geïnstalleerd. Dit omvat ook bijgebouwen, tuinen, vakantiewoningen en bedrijven aan huis die de zonnepanelen privé gebruiken​​​​.

Meer informatie: Btw-tarief zonnepanelen op Belastingdienst.nl

Salderingsregeling

Voordeel: Mogelijkheid voor huishoudens en kleine bedrijven om zelfgeproduceerde elektriciteit terug te leveren aan het net en dit te verrekenen met het eigen verbruik.

Details: De salderingsregeling is momenteel volledig van toepassing (100%), maar wordt vanaf 2025 tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0%. Vanaf 2025 zal de mogelijkheid om te salderen elk jaar afnemen, waarbij het percentage in 2025 64% is en dit geleidelijk vermindert tot 0% in 2031.

Details: Vergoeding na afbouw: Eigenaren van zonnepanelen krijgen een vergoeding voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat is afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Vanaf 2027 wordt de vergoeding iedere twee jaar vastgesteld door de minister, op basis van advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Meer informatie: Afbouw salderingsregeling zonnepanelen op Rijksoverheid.nl​​​​.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Doelgroep: Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's).

Voordeel: Subsidie voor het samen met anderen opwekken van hernieuwbare elektriciteit, zoals zonnepanelen op het dak van een lokaal gebouw.

Details: De SCE is een exploitatiesubsidie, waarbij subsidie wordt verleend in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) basisbedragen vast per type installatie, die gelden voor de gehele subsidieperiode van 15 jaar. Het subsidiebedrag per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en de marktprijs voor energie.

Postcoderoosvereiste: Deelnemers en de installatie moeten binnen een bepaald postcodegebied zijn gevestigd, bekend als de 'postcoderoos'. De regeling is dus beschikbaar voor leden die in hetzelfde postcodegebied of in aangrenzende postcodegebieden wonen.

Meer informatie: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) op RVO.nl​​​​​​.

Doe de gratis Zonnepaneel bespaarcheck:

  • Zicht op uw mogelijke besparing per jaar
  • Terugverdientijd automatisch uitgerekend
  •  Inzicht in aantal benodigde panelen
Doe de gratis bespaarcheck

Ontdek direct hoeveel u bespaart per jaar met zonnepanelen

Ontdek nu hoeveel u kunt besparen met onze snelle Bespaarcheck. In slechts enkele seconden krijgt u inzicht in uw jaarlijkse besparing, het aantal benodigde zonnepanelen, de terugverdientijd en uw besparing na 10 jaar.

Vul enkel uw geschatte jaarlijkse energieverbruik in. Maak de slimme keuze voor een duurzame en kostenbesparende oplossing. Doe de check nu.

Doe de bespaarcheck

Ontdek nu hoeveel u kunt besparen

Direct een offerte aanvragen